Afz Tekstil Tarım Ürünleri Madencilik San.ve Tic. A.Ş

Nasza Polityka Jakości I Energii

NASZA POLITYKA JAKOŚCİ I ENERGII
 • Gwarantujemy spełnienie oczekiwań i potrzeb naszych klientów w branży farbiarskiej i wykończeniowej jako firma szanująca środowisko.
 • Gwarantujemy przywiązywanie wagi do wydajności i wydajności naszych prac oraz do podnoszenia naszej jakości i wydajności energetycznej poprzez ciągłe doskonalenie.
 • Gwarantujemy ostrożność w stosowaniu surowców i ograniczaniu zużycia zasobów naturalnych.
 • Gwarantujemy kontrolę i zmniejszenie zużycia energii poprzez wykorzystanie wszystkich niezbędnych zasobów i informacji zgodnie z naszymi celami i zadaniami,
 • Gwarantujemy uwzględnienie wydajności energetycznej przy projektowaniu i modyfikacjach naszych obiektów, urządzeń, procesów,
 • Gwarantujemy zakup i korzystanie z energooszczędnych produktów i usług,
 • Gwarantujemy udział naszych pracowników w działaniach systemu zarządzania,
 • Gwarantujemy zgodność naszych dostawców z ustaloną polityką,
 • Gwarantujemy, zwiększając świadomość naszych pracowników,
 • Gwarantujemy, zwiększając świadomość naszych pracowników, wdrażając wymagania norm ISO 9001, ISO 50001 przy udziale wszystkich naszych pracowników i stale je doskonaląc.
 • Gwarantujemy podjęcie niezbędnych działań w celu poprawy jakości i ciągłego doskonalenia.
 •  

Fatih ZORA

CEO      

01.08.2018